Termékdíj információk

2015-ben változás történt a reklámhordozó papírok termékdíjának megfizetéséről szóló törvényben.
A reklámhordozó papír termékdíja 85,-Ft/kg-ra változott, és új termékkört is bevontak a fizetési kötelezettség alá, az irodai papírt, melynek termékdíja 19,-Ft/kg.

Definíciója a következő:
„információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra.”

Adott termék abban az esetben tekinthető termékdíj kötelesnek, ha megfelel a fenti definíciónak, valamint vámtarifaszáma megtalálható az alábbi felsorolásban:

Irodai papírok esetében

 

Megnevezés

Vámtarifaszám és

HR, KN alszám

Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra tekercsben vagy téglalap alakú ívben bármilyen méretben a végfelhasználó számára kiszerelve

kivéve: könyv alappapír

ex. 4802

Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára kiszerelve

kivéve: könyv alappapír

ex. 4810

Regiszter, jegyzetfüzet (notesz), írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára papírból vagy kartonból

kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket

ex. 4820

 

 

A termékdíj fizetésére „az első forgalomba hozó" a kötelezett. Az első forgalomba hozó a Doba Nyomdaipari és Kiadó Kft. tehát köteles a termékdíjat beszedni, nyilvántartani, az APEH felé bevallani és befizetni.

Reklámhordozó papírnak minősül a gazdasági reklámot tartalmazó sajtótermékek közül a következők:
• Címke, ha nem a csomagolás része, és ha nem tartalmaz szavatossági időt stb. pl.: céges matrica
• Reklámot tartalmazó szórólap
• Meghívó, rendezvényt hirdető plakát, szórólap
• térkép
• VHS, CD, DVD, Audió borító
• Könyv, amennyiben 50%-nál nagyobb terjedelemben tartalmaz gazdasági reklámot
• Havilap, amennyiben 50%-nál nagyobb terjedelemben tartalmaz gazdasági reklámot
 
Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:
• Névjegy
• Papírzacskó
• Címke, ha a csomagolás része és ha tartalmazza a szavatossági időt stb.
• CD-korong
• ISBN számmal rendelkező könyv, amennyiben 50%-nál kisebb terjedelemben tartalmaz gazdasági reklámot
• ISSN számmal rendelkező havilap, amennyiben 50%-nál kisebb terjedelemben tartalmaz gazdasági reklámot
 
Lehetőség van arra, hogy a megrendelő – kiadó – nyilatkozzon arról, hogy az általa megrendelt kiadvány termékdíjköteles-e vagy sem. Ebben az esetben ennek mind anyagi és erkölcsi következményeit is köteles viselni.
 
Termékdíj nyilatkozat letöltése: